Poppystamps - Dies - Whittle Floating Hippo

Poppystamps

$4.25 $5.00
SKU: POPPY-2371

0.9 x 1.2 inches hippo, 0.9 x 0.3 inch float