Poppystamps -Dies - Majestra Border

Poppystamps

$10.20 $12.00
SKU: POPPY-1726

0.6 x 3.8, 0.7 x 3.9 inches outer